teak sessel kurt østervig mod ‚315‘

teak sessel kurt østervig mod ‚315‘

superrare easy chair in teak, design kurt østervig für jason møbler 1960, denmark. mod ‚315‘. new upholstery in turquoise fabric.

preis: 1400€

e-mail